Odborné zaměření členů

JMÉNO ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Vedoucí katedry
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. psychologie práce, management diverzity, management osobního rozvoje, psychologická diagnostika a poradenství
 
Zástupce vedoucího katedry
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. psychologie práce a organizace, aplikovaná sociální psychologie, psychologická diagnostika a poradenství
 
Sekretářka a tajemnice katedry
Jiřina Boháčová
 
Profesor
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. manažerská sociologie, podniková kultura mezinárodních firem, interkulturní management
 
Odborní asistenti
Mgr. Karel Čada, Ph.D. metody empirického sociálně-psychologického výzkumu
PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. psychologie práce, psychologická diagnostika, psychologické a multikulturní poradenství na vysokých školách
PhDr. Eva Kašparová, Ph.D. sociologie, sociologický výzkumu, práce ve virtuálním prostředí a využívání IT v organizačním vzdělávání
Mgr. Tereza Králová, Ph.D. psychologie práce, týmová práce, psychologická diagnostika a poradenství
Ing. Hana Lorencová, Ph.D. motivace pracovního jednání, týmová práce a měření její efektivity, vzdělávání dospělých
PhDr. Alois Surynek, Ph.D. sociologie práce, sociologie organizace
 
Asistenti
Elsa Margarete Canis
PhDr. Mgr. Pavlína Honsová kariéra, kariérový vývoj, koučování
Ing. Kateřina Půbalová interkulturní management, leadership