Odborné zaměření vyučujících

JMÉNO ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Vedoucí katedry  
 

 

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

psychologie práce, management diverzity, management osobního rozvoje, psychologická diagnostika a poradenství
   
Zástupkyně vedoucí katedry  
 

 

Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

motivace pracovního jednání, týmová práce a měření její efektivity, vzdělávání dospělých
   
Profesor
 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. manažerská sociologie, podniková kultura mezinárodních firem, interkulturní management
   
Docentka  
 

 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

psychologie práce a organizace, aplikovaná sociální psychologie, psychologická diagnostika a poradenství
   
Odborní asistenti  
Mgr. Karel Čada, Ph.D. metody empirického sociálně-psychologického výzkumu
 

PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.

koučování, psychologie práce a organizace, komunikační dovednosti, pozitivní psychologie
 

 

PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.

psychologie práce, psychologická diagnostika, psychologické a multikulturní poradenství na vysokých školách
 

PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.

sociologie, sociologický výzkum, práce ve virtuálním prostředí a využívání IT v organizačním vzdělávání
 

 

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

psychologie práce, týmová práce, psychologická diagnostika a poradenství
PhDr. Alois Surynek, Ph.D. sociologie práce, sociologie organizace
   
Asistenti  
Ing. Jana Gašková leaderhsip, kreativita
Mgr. Veronika Motlová kariérové poradenství, rozvoj kariéry
Ing. Kateřina Půbalová interkulturní komunikace a management,
leadership, followership