Assessment Centra

Zaměstnanci Katedry manažerské psychologie a sociologie kompletně zajišťují 2. kolo přijímacího řízení pro navazující magisterský obor International Management / CEMS MIM.

Maximálně 80 uchazečů, kteří v 1. kole získají nejlepší bodové skóre, je následně pozváno do 2. kola, k Assessment Centru (AC). Tímto krokem je VŠE v rámci aliance CEMS velmi netradiční, ale osobní setkání s kandidáty se již dlouhé roky osvědčuje. Všichni studenti, kteří úspěšně projdou 1. kolem a mají zájem o přijetí ke studiu, se dalšího kola musejí osobně zúčastnit.

Assessment Centra probíhají většinou na konci března a jsou zaměřena zejména na osobnostní předpoklady pro práci manažera v mezinárodně orientované společnosti.

Uchazeči jsou hodnoceni na základě série individuálních i týmových prezentací, a také výsledků osobnostních dotazníků. Pozornost se zaměřuje především na:

  • vnitřní motivaci,
  • ochotu přijímat rizika,
  • toleranci ke stresu,
  • odpovědnost,
  • flexibilitu,
  • sebedůvěru a asertivitu
  • a komunikační dovednosti.

Po absolvování AC každý z účastníků obdrží od hodnotitelů také individuální zpětnou vazbu.

Kromě samotných Assessment Center připravují členové KMPS pro zájemce také AC nanečisto. Obvykle se konají 2x ročně, termíny jsou vyhlašovány na webu programu CEMS MIM.