Doktorské studium

Katedra manažerské psychologie a sociologie přijímá doktorandy do studijního oboru Podniková ekonomika a management v prezenční i kombinované formě studia.

Více informací je zájemcům k dispozici přímo na stránkách Fakulty podnikohospodářské.