Doktorské studium

Katedra manažerské psychologie a sociologie přijímá doktorandy do studijního oboru Podniková ekonomika a management v prezenční i kombinované formě studia.

Před podáním přihlášky je nutné téma disertační práce konzultovat.

Aktuálně vypsaná témata:

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

  • Stres management, syndrom vyhoření a well-being pracovníků
  • Vliv stylu leadershipu na well-being pracovníků
  • Stress management, burnout and employee well-being in organizations
  • The effects of leadership style on employee well-being

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

  • Vyvážený (versatilní) leadership v organizační praxi
  • Leadership development
    (programy rozvoje lídrů a jejich hodnocení, metody, aktuální trendy v obsahové náplni programů pro rozvoj lídrů)
  • Autentický leadership
  • Leadership development (programs, methods, transfer of learning)

Více informací ohledně přijímacího řízení a požadavků je zájemcům k dispozici přímo na stránkách Fakulty podnikohospodářské.