Mimořádný termín souborné zkoušky z VS v LS 2024

KMPS mimořádně vypisuje termín pro skládání souborné zkoušky z VS v průběhu semestru:

 • 4. 4. od 13:oo, místnost RB334

Přihlašování bude v InSIS možné od 6. 3. 2024 od 12:00.

Postup zápisu na soubornou zkoušku z VS:

  • Student/ka si soubornou zkoušku z VS zapisuje v InSIS stejně jako mimosemestrální kurz: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje zkoušku skládat.
  • Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student/ka se zapíše na konkrétní termín. Bez volby termínu není řádně zapsán/přihlášen.
  • Po úspěšném odstudování všech potřebných předmětů a splnění podmínek pro skládání zkoušky z vedlejší specializace (čl. 17 Studijního a zkušebního řádu) si student/ka prostřednictvím InSIS podá elektronickou žádost své studijní referentce (Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní / souborné zkoušky z vedlejší specializace, a že žádá o potvrzení možnosti zkoušku z VS skládat.
  • Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti vedlejší specializace a v kladném případě žádost elektronicky schválí. Student/ka si elektronicky schválenou žádost vytiskne (nebo uloží).
  • Student/ka se v daném termínu dostaví na soubornou zkoušku z vedlejší specializace a přinese si s sebou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní / souborné zkoušky z vedlejší specializace. Bez schválené žádosti nelze státní / soubornou zkoušku z vedlejší specializace skládat. Schválenou žádost lze komisi předložit v elektronické verzi.