Věda a výzkum

Cílem vědeckovýzkumné činnosti Katedry je rozvíjet stav poznání v oblasti manažerské psychologie a sociologie a v souvisejících disciplínách tak, aby byly výsledky výzkumu nejen mezinárodně uznávané, ale aby zároveň napomáhaly výkonným manažerům organizací v rozvoji jejich manažerských kompetencí a v implementaci potřebných opatření souvisejících se zaměstnanci a podřízenými.