Rozvoj a poradenství

Katedra manažerské psychologie a sociologie se zaměřuje nejen na výuku, výzkum a spolupráci s praxí, ale také na pomoc a podporu členům akademické obce VŠE.

Kromě psychologické poradny a pořádání vzdělávacích kurzů pro učitele, které zaštiťuje Akademické centrum FPH,  se členové katedry velmi aktivně podílejí například na výběrovém řízení pro navazující magisterský obor International Management – CEMS.