Předměty

Sylaby všech předmětů aktuálních pro konkrétní semestr jsou k dohledání v Katalogu předmětů v InSIS.

Bakalářské studium:

 • 3PS212 Organizační chování
 • 3PS323 Psychologie a její aplikace
 • 3PS325 Rozvoj profesní kariéry
 • 3PS326 Psychologie v praxi
 • 3PS391 Komunikace a public relations
 • 3PS442 Mindfulness v manažerské praxi
 • 3PS443 Psychologie kreativity

Popis jednotlivých kurzů je k dispozici v sekci Bakalářské studium – Předměty.

 

Navazující magisterské studium:

Oborově povinný předmět oboru Podniková ekonomika a management (FPH), pro ostatní studenty volitelný

 • 3PS441 Leadership

Předměty vedlejší specializace 3PG (Manažerská psychologie a sociologie):

 • 3PS435 Manažerská psychologie
 • 3PS436 Manažerská sociologie
 • 3PS437 Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu
 • 3PS438 Management osobního rozvoje
 • 3PS439 Vyjednávání pro manažerskou praxi
 • 3PS440 Kreativita v organizaci
 • 3PS422 Trénink sociálních a manažerských dovedností

Předměty vedlejší specializace 3SA (Sales Management):

 • 3PS528 Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi
 • 3PS529 Vyjednávání v obchodní praxi
 • 3PS530 Řízení prodejních týmů

Předmět vedlejší specializace 3PR (Projektový management):

 • 3PS532 Kompetence projektového manažera

Více informací o kurzech je k dispozici v sekci Magisterské studium – Předměty (ostatní kurzy).

 

Předměty vyučované v AJ:

Kurzy pro studenty bakalářského stupně studia:

 • 3PS124 Organisational Behavior (kurz pro studenty BBA)
 • 3PS628 Intercultural Communication
 • 3PS629 Career Development

Kurzy pro studenty navazujícího magisterského stupně studia:

 • 3PS624 Communication and leadership specifics in intercultural environment
 • 3PS625 Sociology of Virtual Organization
 • 3PS630 Leadership for 21st century
 • 3PS741 Leadership (kurz pro studenty CEMS MIM a MIMG)