Předměty

Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.

Katedra manažerské psychologie a sociologie nabízí v bakalářském stupni studia předmět 3PS212 Organizační chování (6 ECTS), který je úvodním předmětem pro studium psychologických a sociologických stránek ekonomických jevů a poskytuje základní orientaci v okruzích problémů a v pojmech, se kterými se lze v této souvislosti v managementu, personalistice a marketingu v organizaci setkat. Pozornost bude věnována především fungování jedince a skupin v organizaci, analýze jejich činnosti a její optimalizaci.zaměřen na osvojení si základních pojmů a konceptů souvisejících s fungováním lidí v organizaci. Poskytuje poznatkovou základnu pro navazující předměty magisterského stupně studia, zejména pro předmět 3PS441 Leadership.  Tento předmět je vypisován jako oborově povinný pro studenty oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské.

Zejména pro studenty druhého a třetího ročníku bakalářského studia všech fakult jsou určeny následující celoškolsky/oborově volitelné předměty:

3PS325 Rozvoj profesní kariéry (6 ECTS)
Prakticky zaměřený předmět vedený především odborníky z praxe je určen studentům, kteří se aktivně zajímají o svou kariérní budoucnost. Studenti jsou znalostně i dovednostně připravováni na vstup na trh práce. Studenti si např. s podporou lektorů definují své klíčové kompetence uplatnitelné na trhu práce, sestaví motivační dopis a životopis na konkrétní pozici, kterou si sami zvolí, či prakticky vyzkouší jak obstát v Assessment Centru.

3PS326 Psychologie v praxi (5 ECTS)
Kurz seznamuje studenty se základy psychologie, a to nejen s historií a různými teoretickými přístupy, ale také  např. s psychologií osobnosti, vznikem a vývojem psychologie práce a uplatnění psychologie práce v podnikovém prostředí.

3PS442 Mindfulness v manažerské praxi (3 ECTS)
Tento předmět se velmi intenzivně zaměřuje na rozvoj tzv. mindfulness, tedy schopnosti jasněji si uvědomovat události i psychické procesy, které probíhají tady a teď, v přítomném okamžiku. Kurz nabízí nezbytný základ pro lepší zvládání psychicky náročných situací, efektivní sebeřízení i budování kvalitních mezilidských vztahů.

3PS 443 Psychologie kreativity (6 ECTS)
Kurz se zaměřuje na moderní poznatky z oblasti kreativity a na rozvoj tvořivosti. Obsah je zaměřen nejen na teoretický úvod, ale také na praktický rozvoj vlastních kreativních dovedností. Kromě bariér tvořivosti a znaků kreativity, kreativní osobnosti či kreativní organizace bude pozornost věnována např. také myšlenkovým mapám či neurolingvistickému programování.

3P2628 International Communication (3 ECTS)
Předmět je vyučovaný v angličtině a jak již název napovídá, zaměřuje se na problematiku a specifika interkulturní komunikace. Kromě studentů českých programů si mohou kurz zapsat také studenti ze zahraničních univerzit, kteří na VŠE studují v rámci výměnných studijních pobytů.

3PS629 Career Deveploment (6 ECTS)
Tento kurz je anglickou verzí předmětu 3PS325 Rozvoj profesní kariéry. Tento prakticky zaměřený předmět doporučujeme těm, kdo se aktivně zajímají o svou kariérní budoucnost. Studenti jsou znalostně i dovednostně připravováni na vstup na trh práce – s podporou lektorů si např. definují své klíčové kompetence uplatnitelné na trhu práce, sestaví si motivační dopis a životopis na konkrétní pozici, kterou si sami zvolí, či prakticky vyzkouší jak obstát v Assessment Centru.


3PS323 Psychologie a její aplikace (3 ETCS)
Tento předmět je volitelný pro FPH a zabývá se zejména vznikem a vývojem psychologie, metodologie a metod psychologie, psychické činnosti a psychických procesů, a dále některými aplikacemi psychologie (např. psychologií osobnosti, komunikací, vývojovou psychologií, psychologií sportu, forenzní psychologií, psychologií výchovy, sociální psychologií, geopsychologií, psychologií smysluplnosti a existence). Kurz probíhá pouze formou přednášek a většinou se vypisuje jedna přednáška s kapacitou cca 40 studentů.

3PS391 Komunikace a public relations (3 ECTS)
Tento kurz je volitelný pro obor Arts Management (FPH) a Multimédia v ekonomické praxi (FIS). Cílem je a) předat studentům základní informace o komunikaci, naučit rozlišovat interpersonální a masovou komunikaci a jejich využití, b) informovat o případech komunikace s dominancí interpersonální komunikace a masové komunikace a c) seznámit s podmínkami, způsoby a prostředky, ovlivňujícími účinek komunikace. Většinou bývá vypsán jeden termín přednášky s kapacitou cca 60 studentů.