Vedlejší specializace

Katedra manažerské psychologie a sociologie nabízí studium vedlejší specializace 3PG – Manažerská psychologie a sociologie.

Kromě ní vyučují členové katedry část kurzů také ve VS 3SA – Sales Management a 3PR -Projektový Management. Informace o těchto specializacích jsou k dispozici na webech Katedry marketingu a managementu.

 

3PG – Manažerská psychologie a sociologie

Vedlejší specializace je otevřená studentům všech fakult VŠE. Je určena zejména těm, kdo se chtějí teoreticky i prakticky dozvědět o různých aspektech spojených s rolí manažera a lídra. Kurzy VS 3PG jsou výrazně orientované také na podporu osobního rozvoje studentů.

Zajemci se více o specializaci a předmětech dozví v prezentaci VS zde.

Zaměření

Vedlejší specializace 3PG rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného teoretického základu je výuka zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Výuka se opírá jak o kvalitní učebnice, tak i o hojné využití různých interaktivních a tréninkových metod rozvíjejících sociální kompetence.

Vedlejší specializace je správnou volbou pro studenty, kteří vidí svoji kariéru v managementu a práci s lidmi (tj. manažeři různých úrovní, personalisté, pracovníci marketingu, obchodu, IT specialisté při vedení týmů či práci s klienty atp.) a/nebo mají zájem o oblast psychologie a sociologie a osobní rozvoj.

Uplatnění

Výuka se opírá jednak o nejnovější učebnice a monografie zpracované k jednotlivým tématům, jednak o interaktivní a tréninkové metody, rozvíjející zejména sociální kompetenci budoucích řídících pracovníků nebo pracovníků zaměřených ve své profesionální práci na práci s lidmi (viz výše).

IDENT NÁZEV ECTS
3PS 435 Manažerská psychologie 5
3PS 436 Manažerská sociologie 5
3PS 438 Management osobního rozvoje 4
3PS 439 Vyjednávání v manažerské praxi 3
3PS 440 Kreativita v organizaci 3
3PS 444 Aplikace sociálně psychologických poznatků 4
3PS 422 Trénink sociálních a manažerských dovedností 6

 

Všechny předměty jsou povinné, aktuální sylaby jsou dostupné ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.

Vedlejší specializace je otevřena studentům všech 5 pražských fakult VŠE, registrace probíhá přes InSIS podle aktuálního celoškolského harmonogramu.

Studentům doporučujeme studovat VS minimálně ve dvou semestrech.

V prvním semestru je vhodné absolvovat kurzy:

  • 3PS 435 Manažerská psychologie a
  • 3PS 436 Manažerská sociologie.

V dalším semestru je možné odstudovat 3PS 422 Trénink sociálních a manažerských dovedností a v posledním semestru pak kurz 3PS 444 Aplikace sociálně psychologických poznatků, který celou VS zakončuje.

Předměty

  • 3PS 438 Management osobního rozvoje,
  • 3PS 439 Vyjednávání v manažerské praxi a
  • 3PS 440 Kreativita v organizaci

je možné si zapsat kdykoliv během studia VS.

Zakončení VS soubornou zkouškou je od ZS 2023/24 zrušeno.

VS je zakončena rozborem případové studie v rámci předmětu Aplikace sociálně psychologických poznatků. Cílem je umět analyzovat vybraný problém z manažerské praxe a identifikovat možnosti jeho řešení, diskutovat a obhájit zvolený postup. Úspěšní absolventi poté získají Certifikát o absolvování vedlejší specializace Manažerská psychologie a sociologie.


Lucie Čambálová

Lucie Čambálová

majitelka cestovní agentury Čambitour
Lucka již při škole plánovala svým kamarádům dovolené na míru. Později si založila svou vlastní cestovní agenturu. Pro své klienty by se rozdala a neustále se své vášni  – cestování – věnuje. Poznává nové destinace z různých úhlů, aby stále věděla, co klientům doporučovat. Občas píše články o cestování pro různé časopisy a podepsanou ji najdete také pod webem monopoli.cz.

Zvolit si tuto vedlejšku byla skvělá volba. Popsala bych ji nejen jako výborné zpestření jinak poměrně fádních, spíše teoreticky zaměřených studijních dní, ale také jako hodnotný start mého podnikatelského života. Díky této VS jsem si totiž jako nepříliš sebevědomá holka uvědomila, že podnikat chci a že na to mám. A mezi spolužáky jsem nalezla nejen mnoho dlouholetých přátel, ale také svého budoucího obchodního partnera, se kterým spolupracujeme již desátým rokem! Díky! <3


Peter Hakun

Peter Hakun

Associate, Cushman & Wakefield
Po ukončení studia nastoupil Peter do poradenské společnosti v oblasti komerčních nemovitostí a zůstal u ní až dodnes. Nyní působí na pozici Associate a s menším týmem zodpovídá svým klientům za pronájmy prostor v nákupních centrech. Ve volném čase se i nadále věnuje osobnímu rozvoji, rodině a sportu.

Na vedlejšku Manažerská psychologie a sociologie si vzpomínám velmi dobře. Vybíral jsem si ji především proto, že to byla unikátní příležitost, jak se dozvědět a vyzkoušet si základy leadershipu, time managementu (ze sestavení časového snímku jsem čerpal ještě dlouho), komunikace, řešení konfliktu, motivace atp.

Ať už člověk pracuje v jakémkoli odvětví, vždy při svojí práci narazí na lidi (klienty, zákazníky, kolegy, nadřízené) a všude k nějaké interakci s nimi dochází. Stejně tak při každé práci a projektu je potřeba dobře stanovit cíle a řídit zdroje. Získané dovednosti jsou tedy uplatnitelné v jakémkoliv oboru. Za mě to byla nejlepší volba a jedna z nejvíce praktických části studia na VŠE – plná týmových úkolů a projektů.


Petr Knap

Petr Knap

vedoucí partner, EY Consulting
Petr vede divizi EY Consulting pro Českou republiku, která s cca 300 poradci patří mezi hlavní poradenské skupiny. Zároveň zastřešujě také poradenství pro EY v automobilovém a výrobním sektoru v regionu střední a východní Evropy. Aktivně se podílí na iniciativách zaměřených na inovativní trendy budoucnosti výroby a automobilového průmyslu, jako je digitalizace, automatizace, elektromobilita, sdílená mobilita a autonomní automobily. Spoluzakládal českou komoru PMI, aktivně působí v Radě pro udržitelný rozvoj (CBCSD) nebo ve Vědecké radě FPH VŠE.

VS mne zaujala jak obsahem, tak skvělými vyučujícími. Nakonec psychologie a sociologie jsou v manažerské praxi snad nejuniverzálnější odbornosti, protože jako manažer (v mém případě poradce pro management) pracujete s lidmi a socio-ekonomickými systémy stále. Má očekávání byla nejen naplněna, ale dokonce překročena. Alespoň sporadicky jsem s katedrou stále ve spojení.


Lucie Petlach Halamová

Lucie Petlach Halamová

zakladatelka vzdělávacího projektu PODLE LUCIE
Během studia na VŠE byla Lucie také lektorkou. Po absolvování se jí naskytla možnost založení vlastního vzdělávacího projektu, kterou využila. PODLE LUCIE se zaměřuje nejen na jazykové kurzy, ale i na přípravu na přijímací zkoušky, maturity a každodenní přípravu do školy. V létě pořádá příměstské tábory.

Vedlejška byla jeden z nejlepších zážitků za celé studium! Trochu jako bych se ocitla v jiném světě – spolužáci se nebáli ozvat, diskutovat, říct svůj názor. Vyučující nás brali jako sobě rovné a výuka byla neskutečně rozmanitá, kreativní, inspirativní. Dodnes čerpám z nabytých znalostí. Líbilo se mi, že studium bylo hodně na naši vlastní zodpovědnost, tzn. dobrovolné úkoly, práce navíc v případě zájmu a konzultace mimo klasické lekce. Dozvěděla jsem se o sobě věci, které mi pomohly v přístupu ke kolegům a klientům. Zároveň jsem získala i partu skvělých přátel. Jednoznačně doporučuji všem, kteří se o sobě chtějí něco dozvědět, nebojí se říci svůj názor a touží získat zážitky na celý život.


Václav Toman

Václav Toman

majitel nakladatelství PERKMAN, lektor
Ještě před studiem VS se Václav zabýval pozitivní psychologií, osobním rozvojem a mindfulness. Na tato témata ve svých aktivitách navázal i po dokončení VŠE. Založil a vede nakladatelství PERKMAN a jako lektor se věnuje mindfulness a osobnímu rozvoji.

Vždy mě bavilo a fascinovalo, jak se můžeme neustále zlepšovat a jakou roli v tom hraje náš proaktivní přístup, naše psychika, a také jak můžeme žít šťastnější a úspěšnější život. V rámci vedlejší specializace jsem si rozšířil povědomí o sebeřízení a osobním rozvoji, psychologii nejen v manažerské praxi, motivaci lidí a dalších užitečných poznatků, které mě baví a považuji je pro dnešní rychle se měnící pracovní prostředí za stěžejní. Stejně tak oceňuji výuku předmětů zaměřujících se na oblasti kreativity a vyjednávání. Považuji je za naprosto klíčové vzhledem k tomu, že působím v rámci našeho nakladatelství v podnikatelském a ještě k tomu vysoce tvůrčím prostředí, kde schopnosti jako přicházet s novými nápady nebo vyjednávat s dodavateli, partnery, nebo zákazníky, je naprosto klíčová.


Veronika Wildová

Veronika Wildová

projektová manažerka a agilní koučka, Avast Software
Veronika se už při škole zabývala projektovým řízením. Byť byl její hlavní specializací Arts Management a původně chtěla pracovat pro produkci festivalů, stáž v O2 ji nakonec nasměrovala jinam. Dnes svou kariéru od tradičního projektového managementu posouvá k roli Scrum Mastera, který spíše než projekt vede a koučuje k soběstačnosti samotný tým vývojářů.

Specializace mi dala skvělý vhled do sociálních dovedností. Ten teď ve své pracovní roli neustále využívám. Kromě toho jsem potkala spoustu skvělých lidí, se kterými jsme v kontaktu dodnes. Kdybych měla možnost, určitě bych si zvolila znovu stejně.

Pro absolventy VS  existují skupiny na sociálních sítích. Po úspěšném zakončení VS si můžete zažádat o členství:

 

MPS Alumni

VŠE MPS Alumni

 

Chceme prohloubit vzájemnou spolupráci absolventů s katedrou. Můžete se těšit nejen na zajímavá setkání, přednášky či workshopy, ale i na další možnosti kooperace.

Pokud máte zájem o spolupráci a v případě potřeby nám pomoci např. s oponenturou bakalářských či diplomových prací nebo přijít do přednášky, zanechte nám na sebe kontakt zde: https://tinyurl.com/alumni-MPS.

V průběhu let zaštiťovala KMPS následující VS:

  • 3PG: od 2014
  • 3SP: 2009 – 2014
  • 3PS: 2006 – 2011
  • PSF: do 2006

 

S tímto projektem nám do konce roku 2022 pomáhala: