Vedlejší specializace

Katedra manažerské psychologie a sociologie nabízí studium vedlejší specializace 3PG – Manažerská psychologie a sociologie.

Kromě ní vyučují členové katedry část kurzů také ve VS 3SA – Sales Management a 3PR -Projektový Management. Informace o těchto specializacích jsou k dispozici na webech Katedry marketingu a managementu.

 

3PG – Manažerská psychologie a sociologie

Video z představení VS na Virtuálním veletrhu vedlejších specializací FPH, který se konal 5. a 6. 5. 2020, si můžete pustit z YouTube kanálu FPH: https://www.youtube.com/watch?v=OJVhAsrzXk0.

Zaměření

Vedlejší specializace rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného teoretického základu je výuka zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Výuka se opírá jak o kvalitní učebnice, tak i o hojné využití různých interaktivních a tréninkových metod rozvíjejících sociální kompetence. Vedlejší specializace je správnou volbou pro studenty, kteří vidí svoji kariéru v managementu a práci s lidmi (tj. manažeři různých úrovní, personalisté, pracovníci marketingu, obchodu atp.) anebo mají zájem o oblast psychologie a sociologie a osobní rozvoj.

Uplatnění

Výuka se opírá jednak o nejnovější učebnice a monografie zpracované k jednotlivým tématům, jednak o interaktivní a tréninkové metody, rozvíjející zejména sociální kompetenci budoucích řídících pracovníků nebo pracovníků zaměřených ve své profesionální práci na práci s lidmi (manažeři různých úrovní řízení, personalisté, pracovníci obchodu a marketingu apod.).

Předměty VS

IDENT NÁZEV ECTS
3PS 435 Manažerská psychologie 5
3PS 436 Manažerská sociologie 5
3PS 437 Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu 4
3PS 438 Management osobního rozvoje 4
3PS 439 Vyjednávání v manažerské praxi 3
3PS 440 Kreativita v organizaci 3
3PS 422 Trénink sociálních a manažerských dovedností 6

 

Všechny předměty jsou povinné, aktuální sylaby jsou dostupné ve Veřejném katalogu předmětů InSIS. VS je zakončena Státní zkouškou 3PG.

Vedlejší specializace je otevřena všem studentům VŠE, registrace probíhá přes InSIS podle aktuálního celoškolského harmonogramu.

Závěrečná zkouška

Po úspěšném absolvování všech předmětů se student může přihlásit ke složení státní či souborné zkoušky (přes InSIS). Termíny jsou vypisovány průběžně, sledujte prosím Aktuality. Okruhy otázek jsou k dispozici v sekci Ke stažení.