Výzkumné zaměření

Výzkumné zaměření Katedry manažerské psychologie a sociologie je směřováno do tří hlavních oblastí:

  • V samotné oblasti psychologie a sociologie jde o výzkum vlivu uplatnění měkkých faktorů v řízení s akcentem na specifické objekty, subjekty a situace řízení jako jsou např. personální leasing, nové a rostoucí firmy, ženy v řídících funkcích apod.
  • Výzkum kulturologického pojetí firmy a jejího řízení přináší poznatky o intenzitě a povaze střetávání národních a podnikových kultur, o strategii využití měkkých faktorů řízení v mezinárodní firmě a firmě působící v mezinárodním prostředí, o vedení lidí v mezinárodních firmách a o komunikační strategii firem v mezinárodním prostředí.
  • Výsledky výzkumu rozvoje manažerských kompetencí řídících pracovníků prohlubuje poznání o osobnosti manažera o způsobech rozvoje sociálních a manažerských dovedností a také o efektivitě tréninkových programů a různých forem a metod rozvoje manažerů.