Projekty

Aktuálně řešené projekty:

 • 2021 –
  Global Identity Leadership Development (GILD)
  (Daniela Pauknerová, Hana Lorencová, Eva Jarošová, Pavlína Honsová, Karel Čada, Aleš Kubíček/ financováno FPH v rámci projektu Excelentní výzkumné týmy FPH VŠE)
 • 2021 – 2023
  Strategický leadership development
  (Daniela Pauknerová, Hana Lorencová, Eva Jarošová, Pavlína Honsová, Karel Čada, Aleš Kubíček/ financováno FPH v rámci projektu Excelentní výzkumné týmy FPH VŠE)
 • 2020 – 2023
  Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí
  (Karel Čada / TA ČR Éta)
   
 • 2016 – 2019
  CRITHINKEDU
  (Hana Lorencová, Eva Jarošová / Erasmus +)
  Den kritického myšlení 29. 4. 2019
 • 2016 – 2018
  Virtualization: Structural differences of the virtual and real
  (Zuzana Hubinková / project leader: prof. Vjekoslav Afrić, University of Zagreb)
 •  2014 – 2015
  Development and Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes
  (Eva Jarošová, Hana Lorencová, Kateřina Půbalová, Ivan Nový / Norské fondy)
 • 2011 – 2015
  Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky
  (Ivan Nový, Alois Surynek, Eva Jarošová / Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI)