Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Související stránky

Katedra je orientována na psychologické, sociálně-psychologické a sociologické stránky řízení. Mezi hlavní témata patří osobnost a činnost manažera, rozvoj pracovních skupin a týmů, vedení lidí, stejně jako utváření vnitřního sociálně-psychologického prostředí firem a organizací, podporujících tvořivost a inovace. Tato poměrně tradiční témata jsou však stále více rozvíjena v kontextu nové ekonomické reality.

Rostoucí konkurence na trhu vyvolává stále větší poptávku po talentovaných a úspěšných manažerech, kteří rozvíjejí své odborné a osobnostní stránky v prostředí velmi dynamických firem, ve kterých se často setkávají nositelé různých národních kultur. Fúze a akvizice pak vytvářejí zcela novou sociální realitu, která vyžaduje specifický přístup ke koncipování podnikové kultury, stejně jako nových koncepcí vedení lidí.

Klíčová témata odborného zaměření

 • Osobnost člověka v pracovním procesu a její poznávání (včetně využití psychodiagnostických metod)
 • Aplikace psychologických poznatků v personálních činnostech manažerů a personalistů
 • Osobnost a činnost manažera
 • Vedení lidí (leadership, styl řízení, ovlivňování, motivace)
 • Rozvíjení sociálních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Učení a personální rozvoj v organizaci (rozvoj manažerských kompetencí, koučink, mentoring, talent management, řízení pracovní kariéry)
 • Pracovní skupina, tým, skupinová dynamika
 • Organizační chování – individuální, interpersonální a organizační procesy, vztah organizace a vnějšího prostředí
 • Tvořivost a podpora inovačního chování
 • Interkuturní komunikace, rozvoj interkulturní kompetence
 • Metody psychologického, soicálně-psychologického a sociologického výzkumu
 • Duševní hygiena a sebeřízení (stres management, management osobního rozvoje)
 • Sociologie kultury