Profil katedry

Katedra je orientována na psychologické, sociálně-psychologické a sociologické stránky řízení. Věnuje se tématům spojeným s:

 • osobností a činností manažera,
 • rozvojem pracovních skupin a týmů,
 • vedením lidí,
 • utvářením vnitřního sociálně-psychologického prostředí firem a organizací, podporujícím tvořivost a inovace.

Tyto poměrně tradiční oblasti jsou však stále více rozvíjeny v kontextu nové ekonomické reality, kdy rostoucí konkurence na trhu vyvolává stále větší poptávku po talentovaných a úspěšných manažerech. Ti často rozvíjejí své odborné a osobnostní stránky v prostředí velmi dynamických firem, ve kterých se setkávají i nositelé různých národních kultur. Fúze a akvizice pak vytvářejí zcela novou sociální realitu, která vyžaduje specifický přístup ke koncipování podnikové kultury, stejně jako nových koncepcí vedení lidí.

Klíčová témata odborného zaměření jsou:

 • osobnost člověka v pracovním procesu a její poznávání
  (včetně využití psychodiagnostických metod),
 • aplikace psychologických poznatků v personálních činnostech manažerů a personalistů,
 • osobnost a činnost manažera,
 • vedení lidí
  (leadership, styl řízení, ovlivňování, motivace),
 • rozvíjení sociálních, komunikačních a manažerských dovedností,
 • učení a personální rozvoj v organizaci
  (rozvoj manažerských kompetencí, koučink, mentoring, talent management, řízení pracovní kariéry),
 • pracovní skupina, tým, skupinová dynamika,
 • organizační chování – individuální, interpersonální a organizační procesy, vztah organizace a vnějšího prostředí,
 • tvořivost a podpora inovačního chování,
 • interkulturní komunikace, rozvoj interkulturní kompetence,
 • metody psychologického, soicálně-psychologického a sociologického výzkumu,
 • duševní hygiena a sebeřízení
  (stres management, management osobního rozvoje),
 • sociologie kultury.