Termíny souborných zkoušek a obhajob ve zkouškovém období LS 2023/24

Souborná zkouška z VS

Termíny pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace ve zkouškovém období LS 2023/24 jsou stanoveny takto:

 • 21. 5. 2024 od 8:30
 •   3. 6. 2024 od 8:30
 •   6. 6. 2024 od 8:30
 • 10. 6. 2024 od 8:30

Přihlašování v InSIS bude možné od 29. 4. 2024 od 10:oo.

Okruhy k souborné zkoušce z VS najdete v sekci Ke stažení.

 • Student/ka si soubornou zkoušku z VS zapisuje v InSIS stejně jako mimosemestrální kurz: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje zkoušku skládat.
 • Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student/ka se zapíše na konkrétní termín. Bez volby termínu není řádně zapsán/přihlášen.
 • Po úspěšném odstudování všech potřebných předmětů a splnění podmínek pro skládání zkoušky z vedlejší specializace (čl. 17 Studijního a zkušebního řádu) si student/ka prostřednictvím InSIS podá elektronickou žádost své studijní referentce (Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení souborné zkoušky z vedlejší specializace, a že žádá o potvrzení možnosti zkoušku z VS skládat.
 • Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti vedlejší specializace a v kladném případě žádost elektronicky schválí. Student/ka si elektronicky schválenou žádost vytiskne (nebo uloží).
 • Student/ka se v daném termínu dostaví na soubornou zkoušku z vedlejší specializace a přinese si s sebou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní / souborné zkoušky z vedlejší specializace. Bez schválené žádosti nelze soubornou zkoušku z vedlejší specializace skládat. V případě časové tísně je možné schválenou žádost komisi předložit v elektronické verzi.

Obhajoby závěrečných prací

Termíny obhajob diplomových prací jsou stanoveny na:

 • 29. 5. 2024 od 8:30
 • 10. 6. 2024 od 8:30

Termíny obhajob bakalářských prací jsou stanoveny na:

 •   5. 6. 2024 od 8:30
 • 11. 6. 2024 od 8:30
 • 12. 6.2024 od 13.oo

Přihlašování na termíny obhajob bude v InSIS spuštěno v pátek 17. 5. 2024 od 9:00.

 • Odevzdání kvalifikačních prací proběhne elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tj. do 15. 5., 23:59).
 • Po vložení kvalifikační práce student/ka ihned přepošle e-mail s potvrzením o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce (jirina.bohacova[at]vse.cz). Toto potvrzení je potřeba poslat taktéž do 15. 5., 23:59.
 • Student/ka po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po obhajobě se práce vrací.

Více informací o odevzdání a obhajobě najdete na studentském intranetu FPH v sekcích: