Magisterské studium

Na navazujícím magisterském stupni studia se mohou studenti s vyučujícími z Katedry manažerské psychologie a sociologie setkat nejen během povinných a volitelných kurzů, ale také si je mohou vybrat jako vedoucí diplomových prací. Pro zájemce o osobní rozvoj a zlepšování (nejen) manažerských kompetencí doporučujeme přednášky a setkání konané pod záštitou Leadership Clubu.