Členové katedry

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

Vedoucí katedry

odborné zaměření:
psychologie práce, management diverzity, leadership, stres management, interkulturní psychologie, management osobního rozvoje, psychologická diagnostika a poradenství

Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

odborné zaměření:
motivace pracovního jednání, leadership, rozvoj sociálních a manažerských dovedností a kritického myšlení, týmová práce a měření její efektivity, vzdělávání dospělých

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

Docentka

odborné zaměření:
psychologie práce a organizace, aplikovaná sociální psychologie, psychologická diagnostika a poradenství

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

Odborný asistent

odborné zaměření:
sociální vyloučení, chudoba, nerovnosti ve vzdělávání, organizační chování, metody empirického sociálně-psychologického výzkumu

Ing. Jana Gašková, Ph.D.

Ing. Jana Gašková, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
leadership, kreativita

PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
koučování, psychologie práce a organizace, komunikační dovednosti, pozitivní psychologie

PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.

PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
psychologie práce, psychologická diagnostika, psychologické a multikulturní poradenství na vysokých školách

PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.

PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
sociologie, sociologický výzkum, práce ve virtuálním prostředí a využívání IT v organizačním vzdělávání

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
psychologie práce, týmová práce, psychologická diagnostika a poradenství

Mgr. Ivana Lukeš Rybanská, Ph.D.

Mgr. Ivana Lukeš Rybanská, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření: etnografie organizací, moc a organizace, péče v organizacích, organizační kultura, organizační struktura, organizační teorie, vliv technologií na proměnu organizací

Mgr. Veronika Motlová, Ph.D.

Mgr. Veronika Motlová, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
rozvoj kariéry, leadership, organizační chování, kariérové poradenství

Ing. Jaroslav Petrů, Ph.D.

Ing. Jaroslav Petrů, Ph.D.

Odborný asistent

odborné zaměření:
leadership, leadership development, stress management, koučink a mentoring, vyjednávání, kompetence projektového manažera

Ing. Kateřina Půbalová, Ph.D.

Ing. Kateřina Půbalová, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
interkulturní komunikace, leadership, udržitelný leadership, followership

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.

Odborná asistentka

odborné zaměření:
motivace a engagement, leadership, mindfulness, osobní rozvoj, koučování, organizační chování, psychoterapie

Mgr. Judith Schmitt

Mgr. Judith Schmitt

Asistentka

odborné zaměření:
interkulturní komunikace, organizační chování

Doktorandi

Mgr. Petr Arbet
Mgr. Olga Válková Tarasova

Externí vyučující

Mgr. Martin Konečný
Ing. Jana Křížková
Ing. Zuzana Mráčková
Mgr. Petr Zámečník, Ph.D., MBA

Medailonky vybraných externistů na webu FPH

Vědečtí pracovníci

Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D.