Projekt CUPESSE

Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe

Projekt CUPESSE se věnuje komparativní analýze poptávkové i nabídkové straně nezaměstnanosti mladých lidí v osmi členských státech EU (Rakousko, Česká republika, Dánsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Španělsko a Velká Británie) a dvou přidružených zemích (Švýcarsko a Turecko). Tyto země byly vybrány pro různou míru nezaměstnanosti mladých lidí.

Výzkumné cíle

Cílem projektu je získat ucelený obraz o příčinách a důsledcích nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, formulovat strategie a doporučení vedoucí k řešení tohoto neustále se prohlubujícího problému. Projekt sdružuje širokou síť výzkumných pracovníků a odborníků z oblasti ekonomie, hospodářské a sociální politiky, psychologie a sociologie. Projekt CUPESSE je zaměřen na komplexní pochopení příčin a důsledků velmi vysoké míry nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v Evropě a chce umožnit lépe posoudit dopady a účinnost politik v oblasti trhu práce. Specifikem projektu je hluboké zaměření na nabídkovou stranu, tzn. na faktory na straně mladých lidí, které vedou k nezaměstnanosti. To může být výraznou přidanou hodnotou pro formulaci skutečně účinných politik. CUPESSE jde za současný stav poznání a analyzuje, jak jsou v kulturním kontextu rodin předávány normy, hodnoty, postoje a přesvědčení a jak tyto kulturní charakteristiky ovlivňují dovednosti mladých lidí, které potom následně mají vliv na jejich zaměstnatelnost a soběstačnost.

Zainteresované strany

Koordinátorem projektu CUPESSE je Universität Mannheim – MZES (Německo), doba trvání je plánována na roky 2014 – 2018. Na projektu se podílejí: Universität Wien (Rakousko), Vysoká škola ekonomická v Praze, Aarhus Universitet (Dánsko), Közep-Europai Egyetem (Maďarsko), Università Degli Studi di Catania (Itálie), Universidad de Granada (Španělsko), Universitat Pompeu Fabra (Španělsko), Ubern Universität Bern (Švýcarsko), Koc University (Turecko), Unew University of Newcastle Upon Tyne (Velká Británie) a European Research and Project Office GmbH (Německo). Projektové konsorcium doplňuje poradní orgán, který se skládá z dalších vědců z celé Evropy, Indie a Spojených států, zainteresovaných subjektů a odborníků z praxe.

Financování

Tento projekt je financován z prostředků 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace v rámci grantové dohody č. 613257. Projekt je dále podpořen z prostředků Mannheimského Centra pro Evropský sociální výzkum (MZES). Celkový rozpočet projektu je kolem pěti milionů Euro.

Oficiální web projektu

cupesse.eu