Profil katedry

Katedra je orientována na psychologické, sociálně-psychologické a sociologické stránky řízení. Mezi hlavní témata patří osobnost a činnost manažera, rozvoj pracovních skupin a týmů, vedení lidí, stejně jako utváření vnitřního sociálně-psychologického prostředí firem a organizací, podporujících tvořivost a inovace. Tato poměrně tradiční témata jsou však stále více rozvíjena v kontextu nové ekonomické reality.

Rostoucí konkurence na trhu vyvolává stále větší poptávku po talentovaných a úspěšných manažerech, kteří rozvíjejí své odborné a osobnostní stránky v prostředí velmi dynamických firem, ve kterých se často setkávají nositelé různých národních kultur. Fúze a akvizice pak vytvářejí zcela novou sociální realitu, která vyžaduje specifický přístup ke koncipování podnikové kultury, stejně jako nových koncepcí vedení lidí.

Klíčová témata odborného zaměření


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague