Zimní termíny SZ a obhajob závěrečných prací

Termíny pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace a obhajobu diplomových prací v zimním semestru 2019/20 je stanoveny takto:

  • 22. 1. 2020 od 8:00 v RB334
  • 24. 1. 2020 od 8:00 v RB334
  • 30. 1. 2020 od 8:00 v RB334
  •   6. 2. 2020 od 8:00 v RB439

Přihlašování na SZ bude možné od 9.12. a na obhajoby od 11.12.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student k SZ přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek. Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSIS své studijní referentce. Bez vytištěné a schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce.

Diplomové práce se odevzdávají do 11. 12. 2019 v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Bc. Kamila Havlíková, RB 333, úřední hodiny viz Kontakty).

Diplomantům doporučujeme připravit si k obhajobě 10-15minutovou prezentaci (nepřesahující 15 snímků) a 4x ji vytisknout pro sebe i pro členy komise (ve formátu 3 – 6 snímků na list). Projektor k dispozici nebude, prezentace může posloužit jen jako tištěný podklad. Kromě dotazů z obou posudků mohou klást otázky také členové komise přímo u obhajoby.

Více informací viz Magisterské studium – Diplomové práce.