workshop „Efektivní komunikace – klíč k úspěchu“

KMPS zve své absolventy a studenty na workshop „Efektivní komunikace – klíč k úspěchu“, který povede zkušená lektorka Mgr. Jana Černoušková.

O komunikaci se více mluví, než se o ní reálně ví. Přijďte si udělat váš osobní audit komunikačních schopností a zlozvyků. Zjistěte, jak si stanovit komunikační cíle a jak jich dosáhnout. Nacvičte si vaše komunikační dovednosti v simulacích různých reálných situací.

Workshop se uskuteční v pondělí 4. 11. 2019 v čase 18:00 – 20:00 v RB 359. Kapacita je omezena. Zájemci prosím hlaste se na e-mail: martina.fischerova[at]vse.cz.