Termíny zkoušek a obhajob v LS 2019/20

Termíny pro skládání zkoušek z vedlejší specializace a obhajoby bakalářských a diplomových prací jsou stanoveny takto:

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z VS (přihlašování přes InSIS od 3. 5. 2020 od 10:00)

  • 4. 6. 2020 od 9:00 v RB334
  • 9. 6. 2020 od 9:00 v RB334

SOUBORNÁ ZKOUŠKA Z VS (přihlašování přes InSIS od 3. 5. 2020 od 10:00)

  • 10. 6. 2020 od 9:00 v RB334

Pro přihlášení na zkoušky je třeba si zapsat mimosemestrální předmět 3PG Státní zkouška z vedlejší specializace nebo 3PGVS Souborná zkouška z vedlejší specializace.

Pro řádné složení zkoušek musí student komisi předložit schválenou žádost o splnění všech podmínek pro skládání zkoušky. Tato žádost se podává elektronicky prostřednictvím InSIS studijní referentce. Bez předložení schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

 

 

OBHAJOBY BP (přihlašování přes InSIS od 15. 5. 2020 od 9:00)

  • 02. 6. 2020 od 9:00 online v Zoom
  • 11. 6. 2020 od 9:00 v RB439
  • 15. 6. 2020 od 9:00 v RB334

OBHAJOBY DP (přihlašování přes InSIS od 15. 5. 2020 od 9:00)

  • 10.6. 2020 od 9:00 v RB439
  • 11. 6. 2020 od 9:00 online v Zoom
  • 16. 6. 2020 od 9:00 v RB334

Závěrečné práce se odevzdávají pouze v InSIS, a to do 13. 5. 2020 včetně. Po vložení informujte prosím e-mailem sekretářku katedry, Mgr. Barboru Kordovou (barbora.kordova[at]vse.cz), a přiložte potvrzení o vložení práce (stačí print screen).

Pro přihlášení k termínu na obhajobu je třeba si zapsat mimosemestrální předmět 3OBP – Obhajoba bakalářské práce nebo 3ODP – Obhajoba diplomové práce.

Více informací viz Bakalářské studium – Bakalářská práce a Magisterské studium – Diplomová práce.