Termíny SZ a obhajob závěrečných prací

Termíny pro SZ a obhajoby závěrečných prací jsou vypsány následovně:

TERMÍN ČAS MÍSTNOST Pozn.
27. 5. 2019 od 8:00 RB 359 pouze SZ z VS 3PG
  4. 6. 2019 od 12:00 RB 439 SZ i obhajoby
  5. 6. 2019 od 13:00 RB 439 SZ i obhajoby
10. 6. 2019 od 8:00 RB 334 SZ i obhajoby
13. 6. 2019 od 8:00 RB 334 SZ i obhajoby
17. 6. 2019 od 8:00 RB 334 SZ i obhajoby

Přihlašování přes InSIS bude možné od 8. 4.2019 od 8:00.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student k SZ přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek. Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSIS své studijní referentce. Bez vytištěné a schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce.

Diplomové práce se odevzdávají do 15. 5. 2019 v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Bc. Kamila Havlíková, RB 333, úřední hodiny viz Kontakty).

Diplomantům doporučujeme připavit si k obhajobě 10-15minutovou prezentaci (nepřesahující 15 snímků) a 4x ji vytisknout pro sebe i pro členy komise (ve formátu 3 – 6 snímků na list). Kromě dotazů z obou posudků mohou klást otázky také členové komise přimo u obhajoby.

Více informací viz Magisterské studium – Diplomové práce.

Bakalářské práce se v LS 2018/19 odevzdávají do 13. 5. 2019.