Podzimní termín SZ a obhajob DP

TERMÍN ČAS MÍSTNOST
 13.9. 2018 od 8:00  RB 334

Termín je vyhlášen pro SZ z VS 3PG spolu s obhajobami DP. Přihlašování přes InSIS bude možné od 1.9.2018 od 8:00 pro SZ a od 13:00 pro obhajoby DP.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student k SZ přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek. Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSIS své studijní referentce. Bez vytištěné a schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce.

Termín odevzdání DP je dne 29. 8. 2018 v čase 9:00 – 12:00. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Jiřina Boháčová, RB333)

Diplomantům doporučujeme připavit si k obhajobě 10-15minutovou prezentaci (nepřesahující 15 snímků) a 4x ji vytisknout pro sebe i pro členy komise (ve formátu 3 – 6 snímků na list). Kromě dotazů z obou posudků mohou klást otázky také členové komise přimo u obhajoby.

Více informací viz Magisterské studium – Diplomové práce.