Podzimní termín SZ a obhajob DP

Termín pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace a obhajobu diplomových prací před začátkem zimního semestru 2019/20 je stanoven na 10. 9. 2019 od 8:00 v místnosti RB 334.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student k SZ přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek. Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSIS své studijní referentce. Bez vytištěné a schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce.

Diplomové práce se odevzdávají ve středu 28. 8. 2019 v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Bc. Kamila Havlíková, RB 333, úřední hodiny viz Kontakty).

Diplomantům doporučujeme připavit si k obhajobě 10-15minutovou prezentaci (nepřesahující 15 snímků) a 4x ji vytisknout pro sebe i pro členy komise (ve formátu 3 – 6 snímků na list). Projektor k dispozici nebude, prezentace může posloužit jen jako tištěný podklad. Kromě dotazů z obou posudků mohou klást otázky také členové komise přimo u obhajoby.

Více informací viz Magisterské studium – Diplomové práce.