Nový termín SZ

Vzhledem k brzkému naplnění vypsaných SZ přidává KMPS ještě jeden termín, a to:

  • 21. 1. od 13:00 v RB334.

Přihlašování přes InSIS bude možné od 20. 12 od 9:00.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student k SZ přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek. Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSIS své studijní referentce. Bez vytištěné a schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.