Lednové termíny SZ a obhajob závěrečných prací

Termíny pro SZ a obhajoby závěrečných prací jsou vypsány následovně:

TERMÍN ČAS MÍSTNOST Pozn.
14. 1. 2019 od 8:00 RB 334 pouze SZ z VS 3PG
24. 1. 2019 od 8:00 RB 334 SZ i obhajoby
25. 1. 2019 od 8:00 RB 359 SZ i obhajoby
30. 1. 2019 od 8:00 RB 439 SZ i obhajoby

Přihlašování přes InSIS bude možné od 26. 11.2018 od 9:00.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student k SZ přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek. Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSIS své studijní referentce. Bez vytištěné a schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce.

Termín odevzdání DP je do 12. 12. 2018. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Jiřina Boháčová, RB 333).

Diplomantům doporučujeme připavit si k obhajobě 10-15minutovou prezentaci (nepřesahující 15 snímků) a 4x ji vytisknout pro sebe i pro členy komise (ve formátu 3 – 6 snímků na list). Kromě dotazů z obou posudků mohou klást otázky také členové komise přimo u obhajoby.

Více informací viz Magisterské studium – Diplomové práce.

Termín pro odevzdání bakalářských prací je vyhlášen na 10. 12. 2018.