AKTUALIZACE – zkoušky z VS a obhajoby v LS 2019/20

Zkoušky proběhnou pouze prezenční formou. Vzhledem k uzavření 3. a 4. patra Rajské budovy pro studenty jsou zkoušky z VS přesunuty do jiných místností.

Přihlášené studenty bude sekretářka katedry informovat o opatřeních v průběhu zkoušky e-mailem.

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z VS (přihlašování přes InSIS od 3. 5. 2020 od 10:00)

  • 4. 6. 2020 od 9:00 v RB113
  • 9. 6. 2020 od 9:00 v RB104

 

SOUBORNÁ ZKOUŠKA Z VS (přihlašování přes InSIS od 3. 5. 2020 od 10:00)

  • 10. 6. 2020 od 9:00 v RB104

 

Pro přihlášení na zkoušky je třeba si zapsat mimosemestrální předmět 3PG Státní zkouška z vedlejší specializace nebo 3PGVS Souborná zkouška z vedlejší specializace.

Pro řádné složení zkoušek musí student komisi předložit schválenou žádost o splnění všech podmínek pro skládání zkoušky. Bez předložení schválené žádosti nelze SZ skládat.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím InSIS (Kontaktní centrum – Hledám řešení – Obecná žádost/dotaz). V textu žádosti se uvádí, že jste splnili všechny podmínky pro složení zkoušky z VS 3PG a žádáte o potvrzení této skutečnosti ze studijního oddělení. Studijní referentka tuto žádost schválí a tímto schválením je potřeba se prokázat u zkoušky (postačí vytisknout nebo  ukázat např. na mobilním telefonu).

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

 

Všechny obhajoby závěrečných prací proběhnou pouze on-line v aplikaci Zoom. Studentům budou e-mailem zaslány informace včetně linku na daný termín.

OBHAJOBY BP (přihlašování přes InSIS od 15. 5. 2020 od 9:00)

  • 02. 6. 2020 od 9:00
  • 11. 6. 2020 od 9:00
  • 15. 6. 2020 od 9:00

OBHAJOBY DP (přihlašování přes InSIS od 15. 5. 2020 od 9:00)

  • 10.6. 2020 od 9:00
  • 11. 6. 2020 od 9:00
  • 16. 6. 2020 od 9:00

Závěrečné práce se odevzdávají pouze v InSIS, a to do 13. 5. 2020 včetně. Po vložení informujte prosím e-mailem sekretářku katedry, Mgr. Barboru Kordovou (barbora.kordova[at]vse.cz), a přiložte potvrzení o vložení práce (postačí print screen).

Pro přihlášení k termínu na obhajobu je třeba si zapsat mimosemestrální předmět 3OBP – Obhajoba bakalářské práce nebo 3ODP – Obhajoba diplomové práce.

Více informací viz Bakalářské studium – Bakalářská práce a Magisterské studium – Diplomová práce.

K obhajobě si prosím připravte 10-15minutovou prezentaci (nepřesahující 16 snímků), kterou budete komisi během obhajoby sdílet. Kromě dotazů z obou posudků mohou klást otázky také členové komise přímo u obhajoby.