Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Norské fondy

Logo_Norway_grant_orezDíky Norským fondům přispívá Norské království na zmírnění sociálních a ekonomických rozdílů a posilování bilaterálních vztahů mezi Norskem a vybranými evropskými státy. Norsko úzce spolupracuje se zeměmi EEA.

Pro období 2009-14 přispělo Norské království €1.7 mld. Granty jsou učené pro neziskové organizace, výzkum a akademické instituce, veřejný I soukromý sektor ve 12 z nejnovějších členů EU, Řecko, Portugalsko a Španělsko. Existuje široké pole spolupráce mezi zeměmi a aktivity musí být implementovány do roku 2016.

Klíčové oblasti jsou: ochrana životního prostředí, změna klimatu, výzkum a vzdělávání, zdraví a děti, rovnost pohlaví, spravedlnost a kulturní dědictví.

ISBM při Fakultě podnikohospodářské VŠE je zapojeno do výzkumného projektu Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes (NF-CZ07-ICP-1-0302014) realizovaného díky grantu Norského království – Norské fondy. Na projektu spolupracují vybraní lektoři ISBM doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová a prof. Ing. Ivan Nový, CSc., spolu s členy Katedry manažerské psychologie a sociologie na Fakultě podnikohospodářské (Ing. Hana Lorencová, Ph.D. a Ing. Kateřina Půbalová). Norským partnerem projektu je škola Sogn og Fjordane University College.

Cílem projektu je posílení spolupráce mezi VŠE a norskou partnerskou institucí, a to především pomocí sdílení výukových materiálů, postupů a zkušeností. Právě na základě sdílení zkušeností a společného výzkumného projektu bude vytvořen sylabus kurzu psaní odborných textů. Celková délka projektu je jeden rok s počátkem v září 2014.