Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny SZ z VS 3PG včetně obhajob DP a BP v ZS 17/18

Související stránky

TERMÍN ČAS MÍSTNOST
19. 1. 2018 od 8:00  RB 334
30. 1. 2018 od 8:00  RB 439
  8. 2. 2018 od 8.oo  RB334
  9. 2. 2018 od 8.oo  RB334

Termíny jsou vyhlášeny pro SZ z VS 3PG spolu s obhajobami DP a BP. Přihlašování přes InSIS bude možné od 1.12.2017 od 09:00 pro SZ , pro obhajoby DP a BP od 15.12. od 9.oo.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek . Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Státní zkouška z VS.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce a na obhajobu BP DIP_B Obhajoba bakalářské práce.

Termín odevzdání DP je do 13.12. do 15.oo, odevzdání BP do 11.12.2017 do 15.oo. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Jiřina Boháčová, RB333). Více informací viz Diplomové práce.