Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny SZ z VS 3PG včetně obhajob DP a BP v LS 17/18

Související stránky

 Termín  Čas  Místnost
 24.5.2018  8.oo – 14.oo  RB334
 30.5.2018  8.oo – 14.oo  RB329
 31.5.2018  8.oo – 14.oo
 31.5.2018  13.oo – 17.oo  RB334
 1.6.2018  13.oo – 17.oo  RB334
 11.6.2018  8.oo – 14.oo  RB439
 18.6.2018  8.oo – 14.oo  RB439

 

Termíny jsou vyhlášeny pro SZ z VS 3PG spolu s obhajobami DP a BP. Přihlašování přes InSIS bude možné od 16.4.2018 od 09:00 pro SZ , pro obhajoby DP a BP od 1.5.2018 od 9.oo.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek . Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Státní zkouška z VS.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce a na obhajobu BP DIP_B Obhajoba bakalářské práce.

Termín odevzdání DP je do 16.5.2018 do 15.oo, odevzdání BP do 14.5.2018 do 15.oo. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Jiřina Boháčová, RB333). Více informací viz Diplomové práce.