Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob BP a DP v LS 15/16

Související stránky

TERMÍN ČAS MÍSTNOST
26. 5. 2016 od 8:00 RB 334 BP
30. 5. 2016 od 8:00 RB 439 BP + DP
08. 6. 2016 od 8:00 RB 334 BP + DP
10. 6. 2016 od 8:00 RB 334 BP + DP
15. 6. 2016 od 8:00 RB 334 BP + DP

Přihlašování přes InSIS bude možné od 13. 4. 2016 od 8:00.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce a na obhajobu BP DIP_B Obhajoba bakalářské práce.

Termín odevzdání BP  i DP na katedru je do 11. 5. 2016 do 15 hod. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do ISIS na sekretariát katedry č.dv. RB333 (více informací viz Bakalářské práce a Diplomové práce).