Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekt CRITHINKEDU

Projekt „Kritické myšlení v evropském vyšším vzdělávání – CRITHINKEDU“ vznikl v rámci programu Erasmus+ a je financován Evropskou komisí. Tento projekt vychází ze zkušeností evropských vysokoškolských institucí, obchodních organizací, nevládních organizací a jejich snahy o zlepšení kvality výuky na vysokých školách i v různých odvětvích, které se setkávají s potřebou podporovat rozvoj kritického myšlení v souladu se sociálními výzvami a potřebami trhu práce. CRITHINKEDU vytváří příležitost prohloubit dialog mezi relevantními aktéry ve společném fóru univerzit a průmyslu, a to s trvalým úsilím o sjednocení výstupů učení s reálnými světovými výzvami. Projekt též umožní implementovat studijní a vyučovací model kritického myšlení na nadnárodní úrovni v kurzech různých partnerů. Konsorcium bude fungovat jako síť pro podporu kritického myšlení ve vzdělávání po celé Evropě.

Detailnější informace jsou k dispozici na webu projektu: http://crithinkedu.utad.pt/cs/co-je-crithinkedu/.

V tuto chvíli jsou k dispozici souhrnné zprávy z 1. a 2. výstupu: