Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postřehy Evy Kašparové z akademické návštěvy Indie.

Indie je země plná paradoxů a příležitostí k nabytí nevšedních zkušeností. Prastará kultura, změť různých národů, pro nás neznámé tradice a zvyky, obrovská lidnatost, enormní koncentrace lidí ve městech a také dosud více jak čtvrtina venkovské populace topící se ve tmě bez elektrického proudu. Indie, to je překrásná příroda, úchvatné řeky, fascinující hory a historické památky na straně jedné a tak děsivá chudoba, kterou si nezasvěcenec snad neumí ani představit na straně druhé. Ani výuka na univerzitách se zde neobejde bez překvapení. Člověk musí být vybaven notnou dávkou improvizace, aby obstál. Indičtí kolegové jdou skvělí řečníci, takže i toto umění je tu velmi žádoucí. Neocenitelnou zkušeností je přednášet pod širým nebem, bez techniky jen s holýma rukama a vlastní hlavou. Nebo očekávat setkání se studenty, namísto kterého se uskuteční přednáška pro akademické pracovníky. A zkušenosti se studenty? Jen ty nejlepší! Studenti jsou na indických univerzitách velmi vnímaví, plni entuziasmu a zájmu o poznání.

Indie 1Indie 2