Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podzimní termín SZ a obhajob DP

Související stránky

TERMÍN ČAS MÍSTNOST
 13.9. 2018 od 8:00  RB 334

Termín je vyhlášen pro SZ z VS 3PG spolu s obhajobami DP. Přihlašování přes InSIS bude možné od 1.9.2018 od 13:00 pro obhajoby DP a pro SZ od 8.oo.

Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek . Tuto žádost podává elektronicky prostřednictvím InSISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze SZ skládat.

Okruhy otázek ke státním zkouškám jsou k dispozici v sekci Státní zkouška z VS.

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce.

Termín odevzdání DP je dne 29.8.2018 od 9.oo – 12.oo. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do InSISu na sekretariátu katedry (Jiřina Boháčová, RB333). Více informací viz Diplomové práce.