Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ohlédnutí za mimosemestrálním kurzem 3PS670

V druhé polovině října úspěšně proběhl mimosemestrální kurz 3PS 670 – New Trends in Leadership and Management pod vedením hostující prof. Dr.Sc. Ljubici Bakić-Tomić z Univerzity North z Chorvatska a její asistentky Mgr. Giovanni Kirinić.

Témata jejich přednášek a cvičení se týkala především komunikačních dovedností. Zpětné vazby od studentů na tento mimosemestrální kurz byly velmi pozitivní. Prof. Bakić-Tomić hodnotila studenty v kurzu jako velmi kreativní a otevřené. Během výukového týdne se prof. Bakić-Tomić a Mgr. Kirinić pracovně setkaly s děkanem FPH, prof.Ing. Ivanem Novým, CSc., a s vedoucí KMPS, doc. PhDr. Danielou Pauknerovou, Ph.D.

prof. Bakić-Tomić a Mgr. Kirinić se studenty.

IMG_1817IMG_1828