Absolventi

Absolventi vedlejších specializací Katedry manažerské psychologie a sociologie si mohou zažádat o členství ve skupinách na síti facebook a LinkedIn.

MPS Alumni

VŠE MPS Alumni

 

Chceme prohloubit vzájemnou spolupráci absolventů s katedrou. Můžete se těšit nejen na zajímavá setkání, ale i na další možnosti kooperace.

Pokud máte zájem o spolupráci a v případě potřeby nám pomoci např. s oponenturou bakalářských či diplomových prací nebo přijít do přednášky, zanechte nám na sebe kontakt zde: https://tinyurl.com/alumni-MPS.

V průběhu let zaštiťovala KMPS následující VS:

  • 3PG: od 2014
  • 3SP: 2009 – 2014
  • 3PS: 2006 – 2011
  • PSF: do 2006