Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumné zaměření katedry

Související stránky

Výzkumné zaměření Katedry manažerské psychologie a sociologie je směřováno do tří hlavních oblastí:

  • V samotné oblasti psychologie a sociologie jde o výzkum vlivu uplatnění měkkých faktorů v řízení s akcentem na specifické objekty, subjekty a situace řízení jako jsou např. personální leasing, nové a rostoucí firmy, ženy v řídících funkcích apod.
  • Výzkum kulturologického pojetí firmy a jejího řízení přináší poznatky o intenzitě a povaze střetávání národních a podnikových kultur, o strategii využití měkkých faktorů řízení v mezinárodní firmě a firmě působící v mezinárodním prostředí, o vedení lidí v mezinárodních firmách a o komunikační strategii firem v mezinárodním prostředí.
  • Výsledky výzkumu rozvoje manažerských kompetencí řídících pracovníků prohlubuje poznání o osobnosti manažera o způsobech rozvoje sociálních a manažerských dovedností a také o efektivitě tréninkových programů a různých forem a metod rozvoje manažerů.