Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob DP a BP v ZS15/16

Související stránky

TERMÍN ČAS MÍSTNOST
19.1.2016 od 8:00 RB 329 DP
26.1.2016 od 8:00 RB 334 DP
28.1.2016 od 8:00 DP
01.02.2016 od 8:00 RB 205 DP
04.02.2016 od 8:00 RB 334 DP obhajované na HS

 

Přihlašování přes ISIS bude možné od 30.11.2015

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce a na obhajobu BP DIP_B Obhajoba bakalářské práce.

Termín odevzdání BP na katedru je 3 týdny před obhajobou, termín odevzdání DP je do 14.12.2015 do 14 hod. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do ISIS na sekretariát katedry č.dv. RB333 (více informací viz Bakalářské práce a Diplomové práce).