Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob DP a BP v LS14/15

TERMÍN ČAS MÍSTNOST
25. 5. 2015 od 8:00 RB 439 DP
27. 5. 2015 od 8:00 RB 334 DP + BP
04. 6. 2015 od 8:00 RB 334 DP obhajované na HS
08. 6. 2015 od 8:00 RB 452 DP + BP
11. 6. 2015 od 8:00 RB 332 DP + BP
15. 6. 2015 od 8:00 RB 439 DP + BP

 

Přihlašování přes ISIS bude možné od 1.4.2015

Pro přihlášení k termínu na obhajobu DP je třeba si zapsat mimosemestrální předmět DIP_D Obhajoba diplomové práce a na obhajobu BP DIP_B Obhajoba bakalářské práce.

Termín odevzdání BP na katedru je 3 týdny před obhajobou, termín odevzdání DP je do 13.5.2015 do 15 hod. Práce se odevzdávají v jednom vyhotovení spolu s potvrzením o vložení práce do ISIS na sekretariát katedry č.dv. RB333 (více informací viz Bakalářské práce a Diplomové práce).