Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyučované předměty

 

Pozn.: Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.

 predmety Bc

Katedra manažerské psychologie a sociologie nabízí v bakalářském stupni studia předmět 3PS212 Organizační chování (6 ECTS), který je úvodním předmětem pro studium psychologických a sociologických stránek ekonomických jevů a poskytuje základní orientaci v okruzích problémů a v pojmech, se kterými se lze v této souvislosti v managementu, personalistice a marketingu v organizaci setkat. Pozornost bude věnována především fungování jedince a skupin v organizaci, analýze jejich činnosti a její optimalizaci.zaměřen na osvojení si základních pojmů a konceptů souvisejících s fungováním lidí v organizaci. Poskytuje poznatkovou základnu pro navazující předměty magisterského stupně studia, zejména pro předmět 3PS441 Leadership.  Tento předmět je vypisován jako oborově povinný pro studenty oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské.

 

Zejména pro studenty druhého a třetího ročníku bakalářského studia všech fakult jsou určeny následující celoškolsky/oborově volitelné předměty:

3PS325 Rozvoj profesní kariéry (6 ECTS)
Prakticky zaměřený předmětu vedený především odborníky z praxe je určen studentům, kteří se aktivně zajímají o svou kariérní budoucnost. Studenti jsou znalostně i dovednostně připravováni na vstup na trh práce. Studenti si např. s podporou lektorů definují své klíčové kompetence uplatnitelné na trhu práce, sestaví motivační dopis a životopis na konkrétní pozici, kterou si sami zvolí, či prakticky vyzkouší jak obstát v Assessment Centru. Kurz je vypisován s největší kapacitou v této skupině volitelných předmětů, obvykle kolem 120 studentů za semestr.

3PS322 Sociologie (5 ECTS)
Jak samotný název napovídá, tento předmět se zaměřuje na téma sociologie, a to především na pochopení podstaty a významu „sociologického myšlení“. Co to znamená myslet sociologicky a v čem spočívá zásadní odlišnost od jiných způsobů vnímání reality. Pozornost je věnována otázkám spojeným s působením člověka v různých sociálních systémech tj. o vlivu sociálních systémů na člověka a člověka na sociální systémy. Každý semestr bývá obvykle vypisován 1 kurz s kapacitou 30 studentů.

3PS326 Psychologie v praxi (5 ECTS) – předchůdcem tohoto kurzu je 3PS 321 Psychologie
Kurz seznamuje studenty se základy psychologie, a to nejen s historií a různými teoretickými přístupy, ale také  např. s psychologií osobnosti, vznikem a vývojem psychologie práce a uplatnění psychologie práce v podnikovém prostředí. Obvyklá kapacita kurzu je cca 30 studentů za semestr.


3PS323 Psychologie a její aplikace (3 ETCS)
Tento předmět je volitelný pro FPH a zabývá se zejména vznikem a vývojem psychologie, metodologie a metod psychologie, psychické činnosti a psychických procesů, a dále některými aplikacemi psychologie (např. psychologií osobnosti, komunikací, vývojovou psychologií, psychologií sportu, forenzní psychologií, psychologií výchovy, sociální psychologií, geopsychologií, psychologií smysluplnosti a existence). Kurz probíhá pouze formou přednášek a většinou se vypisuje jedna přednáška s kapacitou cca 40 studentů.

3PS391 Komunikace a public relations (3 ECTS)
Tento kurz je volitelný pro obor Arts Management (FPH) a Multimédia v ekonomické praxi (FIS). Cílem je a) předat studentům základní informace o komunikaci, naučit rozlišovat interpersonální a masovou komunikaci a jejich využití, b) informovat o případech komunikace s dominancí interpersonální komunikace a masové komunikace a c) seznámit s podmínkami, způsoby a prostředky, ovlivňujícími účinek komunikace. Většinou bývá vypsán jeden termín přednášky s kapacitou cca 60 studentů.